Event Detail | 最新消息 / 活動公告 / 裝備改版!破嶽之力劍指江湖!
最後更新日期: 2019-07-11 14:07:01

破嶽神裝-介紹
 

 

--------------------神劍門--------------------

 

神劍破嶽箱    可隨機開出以下神劍門專用破嶽裝

 

 

 

 

--------------------逍遙派--------------------

 

逍遙破嶽箱   可隨機開出以下逍遙派專用破嶽裝

 

 

 

 

 

 

--------------------夢魘神教--------------------

 

夢魘破嶽箱   可隨機開出以下夢魘神教專用破嶽裝

(破嶽魔淵披風會在7/18維護後變更為級別1以上可裝備)