Event | 最新消息 / 活動新聞
標題 日期 人氣
A.V.A 常駐販售轉蛋 2020/07/07 17095 Hot!
A.V.A 限定販售轉蛋 2020/06/29 44895 Hot!
A.V.A 歡慶公測 菁英禮包! 2020/06/29 69016 Hot!
A.V.A 集合啦!部隊集合菜鳥包 2020/06/29 32201 Hot!
十二之天貳 Ori 濟困扶危(夢魘)-特殊活動 2020/07/09 445
十二之天貳 Ori 百之祝福-達成活動 2020/07/09 389
十二之天貳 Ori 盛夏時光-每日登入活動 2020/07/09 403
十二之天貳 Ori 俠客豪禮-全民活動 2020/07/09 353
TERA Online 07/09(四)太陽神博得主題扭蛋 2020/07/09 1177 Hot!
TERA Online 07/09(四)累積在線活動 2020/07/09 997