Notice Detail | 最新消息 / 系統公告 / 08/13(日)登入口異常排除公告
最後更新日期:2017-08-14 16:55:28

教務處報告:

 

各位同學大家好~

稍早遊戲登入口發生無法登入的狀況,相關單位已進行了解及處理, 目前已修復完畢,造成您的不便還請您見諒。

                                                                                         報告完畢